Exteriér

Priestorové riešenie vychádza zo záhradného prostredia. Mierne zošikmené hmoty viladomov pavilónovo rozmiestnené v miernom svahu klesajúcom k záhorskej nížine, kolmo na obslužnú komunikáciu otvárajú priehľady do malebnej krajiny lesov a záhrad.

 

 

Nadčasový architektonický koncept

Architektonický koncept Záhradných víl stavia na vytvorení súhry prírodného prostredia s jednoduchou architektúrou, doplnenou kultivovanými parkovými úpravami. Domy majú jednoduché, efektné ale zároveň účelné fasády s veľkými francúzskymi oknami a prefabrikovanými mimoriadne hlbokými balónmi. Tie vytvárajú na fasáde Záhradných víl príjemnú hru, ktorá nadväzuje na obytnú funkciu domu. Vďaka francúzskym oknám a hlbokým balkónom sú byty v Záhradných vilách svetlé a majú bezprostredný kontakt s prírodou. Prírodný fenomén môže naplno prenikať až do interiéru. Štvorpodlažné hmoty domov sú doplnené ustúpeným podlažím s krásnymi strešnými bytmi.

 


Bezpečné bývanie pre rodiny s deťmi

Zámerom investora je vytvoriť súhru existujúceho prírodného prostredia s komfortným a funkčným bývaním. Medzi domami sa otvárajú priehľady do okolitej krajiny lesov a záhrad.  Domy sú vybavené veľkou spoločnou garážou. Bezprostredné okolie domov tvorí okrasná strešná záhrada –  zelená strecha s lavičkami a detským ihriskom, ktorá pod svojou úrovňou ukrýva garáž. Vďaka skrytiu – oddeleniu áut do garáže je okolie domov krajšie a bezpečnejšie pre deti.